top of page

לפני שנתיים התחלתי להשתתף באתגר האינקטובר. אתגר אינטרנטי בו במהלך חודש אוקטובר יש לפרסם איור דיו אחד על פי מילה אחידה לכל המשתתפים.

ב 2020 הוצאתי לאור את עולם אבשלום, וכמהלך של שיווק הספר איירתי אינקטובר שלם סביב עולם אבשלום. זה היה כיף ומאתגר ושנה לאחר מכן נתתי כבוד לאדירי התכלת והשנה זנזי קיבל את הכבוד.

אינקטובר

2023- הזריחה של אוקטובר - דיו ומרקרים.
קומיקס בעקבות ההתקפה של ה 7 לאוקטובר. אנגלית.

2022 - זנזי - דיו שחור על נייר לבן, צביעה קלה במרקרים.

2021 - אדירי התכלת - מרקרים וטיפקס על נייר צבעוני.

2020 - עולם אבשלום - דיו שחור על נייר לבן.